Verkoopadressen

Galerie Op West
Raadhuisstraat 4
8881 BM  West-Terschelling

Kunstmarkten

Kunst en Cultuurroute de Verbinding 
Nieuw-Amsterdam Veenoord
Zaterdag 5 oktober 2019

In opdracht

Oecumenische Vieringen Groningen
Bekers voor brood en wijn
2017

Oecumenische Vieringen Groningen
Kannen en bekers voor brood en wijn
2013